สภ.หนองสูง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home พันธกิจ(Mission)

พันธกิจ(Mission)

๑. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์  ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ

๒. รักษาความสงเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร

๓. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา

๔. อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม

๕. ให้บริการที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๖. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

 

languages:

Thai English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เวลาปัจจุบัน

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

แบบสอบถาม..

ท่านอยากให้ ตำรวจบริการแห้ไขปัญหาเรื่องใดมากที่สุด?..
 

สถานีตำรวจภูธรหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทร.0-4263-5183 :: Nongsung Police Staion Tel.0-4263-5183
www.nongsung.mukdahan.police.go.th :: E-mail :: [email protected]